Wednesday, 9 October 2013

असिस्टंट

असिस्टंट - सर, तुम्ही आपल्या ऑफिसमध्ये नेहमी लग्न झालेल्या लोकांनाच का घेता?

बॉस - कारण एक तर त्यांना बोलणी ऐकायची सवय असते. शिवाय घरी जायची घाईही नसते.

No comments:

Post a Comment