Wednesday, 9 October 2013

पाठलाग

प्रियकर : सुंदर मुली कधीच कोणत्या मुलाच्या मागे धावत नाहीत.
प्रेयसी : कशावरून ?
प्रियकर : पिंजरा कधी उंदराच्या मागे धावलेला पाहिला आहेस का तू ?

No comments:

Post a Comment