Friday, 4 October 2013

एक गोंडस मागणी

एक गोंडस मागणी
एक छोटीशी मुलगी वडिलावर चिडून घराबाहेर बसली होती..
आई-: काय झाल...
मुलगी:- तुझ्या नवरा सोबत
माझ पटत नाही मला माझा नवरा पाहिजेल... 

Photo: ♥ एक गोंडस मागणी ♥
एक छोटीशी मुलगी वडिलावर चिडून घराबाहेर बसली होती..
आई-: काय झाल...
मुलगी:- तुझ्या नवरा सोबत
माझ पटत नाही मला माझा नवरा पाहिजेल...
♥♥Lonely♥♥
Pooja Ghumre

No comments:

Post a Comment