Wednesday, 9 October 2013

डायरी

इंटरनेट-अॅडिक्ट गंपूची डायरी ...
' काल रात्री इंटरनेट डाऊन झालं होतं .... मग घरच्यांशी बोललो थोडा वेळ ... बरे वाटले हे लोक ...'

No comments:

Post a Comment