Wednesday, 9 October 2013

उर्जा


गुरूजीः ऊर्जेची व्याख्या सांग बंड्या?

बंड्याः गुरूजी, पूर्ण व्याख्या येत नाही. फक्त शेवट-शेवटची येते.

गुरूजीः असू दे. येते तेवढी सांग बघू.

बंड्या. ओके. ..... तर याला आपण ऊर्जा असे म्हणतो!

No comments:

Post a Comment