Tuesday, 7 April 2015

मुलींची हुशारी

मुली फार intaligent असतात
गावामधे एक मुलगा एका म्हशीवर बसून
फिरत
असतो.....
.
.
मुलगी (मस्करीत) - अरे माकडा !
हेल्मेट घाल नाहीतर
पोलिस पकडतील...
.
( आता मुलींची हुशारी संपली , )
मुलगा - हेच!
,
,
,
,
,. अगं ही 4
व्हीलर आहे..... तुझ्या बा न मला हुंडयात
दिलेली टू
व्हीलर नाही

No comments:

Post a Comment