Tuesday, 7 April 2015

अय्या खरचं.

पती: good morning
प्रिये,
आज असा चहा बनव की
तन मन डोलायला लागेल....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
पत्नी: आपल्याकडे म्हशीचे
दुध येते नागिणीचे नाही..!! अय्या खरचं.

No comments:

Post a Comment