Tuesday, 7 April 2015

Confusing joke....हुशार माणसांसाठी

आई: बंटी दुकानातून १ दुधाची पिशवी आण
आणि अंडी असतील तर ६ आण.
,
.
बंटी: आई ६ दुधाच्या पिशव्या आणल्यात.
,
आई: मेल्या १च पिशवी सांगितली होती.
,
.
,
.
,
बंटी: आई दुकानात अंडी होती म्हणून ६
आणल्या.
समजलं नसेलंच ......
परत वाचा. 
अय्या खरचं.

No comments:

Post a Comment