Tuesday, 7 April 2015

"आयडिया ईंटरनेट

अभिषेक बच्चन त्याची मुलगी आराध्याला,
अभिषेक :- आराध्या, तुझ्या आईच पहिलं प्रेम
कोण आहे ? मी का तु?
.
,

आराध्या :- डँडी, ना मी आहे ना तुम्ही,
,
.
मम्मीच पहिलं प्रेम हे सलमान काका आहेत.
.
अभिषेक :- नाही, मीच आहे गं. . .
.
.
आराध्या :- नाही, पहिले सलमान
काका नंतर विवेक काका मग तुम्ही आहात.
,
,
,
,
,
अभिषेक (दचकून) :- आयला, तुला कसं माहितं
?
.
,
,
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
आराध्या :-
"आयडिया ईंटरनेट जब लगाविंग,
तो ईंडिया को नो ऊल्लु बनाविंग ,,,नो ऊल्लु बनाविंग
नया आहे यह शेरिंग करींग

No comments:

Post a Comment