Friday, 4 October 2013

चोर पकडायची एक मशीन बनवली।

चोर पकडायची एक मशीन बनवली।
.
अमेरिका मध्ये एका दिवसात मशीन ने 9 चोर पकडले ।
.
चीन मध्ये 5 तासा मध्ये 30चोर पकडले गेले ।
.
इंडिया मध्ये मशीन आली।
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
इकडे
तासा भरात मशीनच चोरी झाली।
.
इंडिया इज़ द बेस्ट।

No comments:

Post a Comment