Sunday, 17 February 2013

शेजारच्याकाकू

मुलगा(शेजारच्याकाकू ला): काकू,आई ने १ वाटी साखर सांगितली आहे... . . काकू(हासत-हासत):बरं....आणखी काही सांगितले आई ने?? . . मुलगा: हो...... . . त्या टवळी ने नाही दिली तर,समोरच्या जाडी कडून आण.....

No comments:

Post a Comment