Wednesday, 27 February 2013

सुहास उठ

आई : अरे सुहास ऊठ. तुला कॉलेजला जायचे आहे ना ?
सुहास : आई मी आज कॉलेजला नाही जाणार.
आई : सुहास तुला कॉलेजला जावच लागेल.
सुहास : नाही आई मी नाही जाणार.
आई : मला दोन कारणे सांग तुला का नाही जायचं .
सुहास : सगळी मुलं माझा राग करतात. सगळे शिक्षकही माझा राग करतात.
आई : चल ऊठ आणि तयार हो.
सुहास : मला दोन कारणे सांग. मी कॉलेजला का जावं.
आई : तुझं वय आता ५५ वर्षे आहे . तू कॉलेजचा प्राचार्य आहेस.

No comments:

Post a Comment