Sunday, 17 February 2013

टीचर :पिँट्या


टीचर : यशस्वी पुरुषाच्या मागे एक स्त्री असते. मुलानो यातून तुम्ही काय बोध घेणार...? . . . . . पिँट्या : हाच कि.... अभ्यास सोडा आता आणि तशी स्त्री शोधायला चला बाहेर.....

No comments:

Post a Comment