Wednesday, 27 February 2013

vergine गर्ल << Back

संताने एकदा स्वतःचे लग्न मोडले.
तेव्हा बंता त्याला म्हणाला का रे लग्न का मोडले तू
संता म्हणाला कि आरे ती मुलगी vergine आहे.
मग
मग, जी आज पर्यंत कोणाचीही झाली नाही,
ती माझी कशी काय होऊ शकेल.

No comments:

Post a Comment