Sunday, 17 February 2013

डॉक्टर - पेशंटडॉक्टर - तुमच्या आजाराचं नक्की कारणच समजत नाहीय. . . कदाचित दारु पिण्याने असं होत ... असेल. . . . पेशंट - हरकत नाही , मला काही घाई नाही. तुमची उतरली की येत...

No comments:

Post a Comment