Wednesday, 27 February 2013

थोडे हसूया (विनोद )

बबनराव एकदा डॉक्टरकडे गेले आणि सतत पोट बिघडते अशी तक्रार त्यांनी डॉक्टरला सांगितली .
डॉक्टरांनी त्यांना सल्ला दिला कि सकाळी उठल्यावर गरम पीत जा !
बबनराव तक्रारीच्या स्वरात म्हणले " अहो डॉक्टर साहेब ते तर मी गेल्या तीस वर्षापासून पितो आहे पण माझी
बायको त्याला चहा म्हणते."

No comments:

Post a Comment