Wednesday, 27 February 2013

देव आणि पप्पू

देव :- काय पाहिजे?

पप्पू :- पैशांनी भरलेली बग, नोकरी आणि एक मोठ्ठी गाडी ज्यामध्ये खूप सुंदर मुली असतील.
देव :- तथास्तु !!!

आज पप्पू मुलींच्या कॉलेजमध्ये बस कंडक्टर आहे !!!

No comments:

Post a Comment