Wednesday, 27 February 2013

सिलेंडरची कनेक्शन्स

मुलगा : आय लव्ह यू

मुलगी : चल रे , तोंड बघितलं का आरश्यात!

मुलगा : तोंड काय पाहतेस ? माझ्याकडे गॅस सिलेंडरची ३ कनेक्शन्स आहे.

मुलगी : आय लव्ह यू माझ्या राजा.

No comments:

Post a Comment