Sunday, 17 February 2013

जीवनात थोडेतरी प्रेम दुसऱ्यावर करायला हवे

जीवनात थोडेतरी प्रेम दुसऱ्यावर करायला हवेकोणावरही करा गुलाबावरच का काट्यांवरही कराखाच खाळग्यांनी भरलेल्या वाटांवर कराआनंदात सगळेच जगतात दुखातही जगायला हवेजीवनात थोडेतरी प्रेम दुसऱ्यावर करायला हवे...!!१!!माणसे माणसांना मारतातस्वताच्या सुखासाठी नको ते करताततुम्ही जगा आणि दुसऱ्याला जगवाहेच आता घडायला हवेजीवनात थोडेतरी प्रेम दुसऱ्यावर करायला हवे...!!२!!हे मला हवे ते मला हवेपैश्याच्या माजावर काहीही विकत घ्यावेगरिबाने मग कुणाकडे...

No comments:

Post a Comment